onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jordbearbeiding 2

Forfatter: Rolf Andersen

Foto: Rolf Andersen
Foto: Rolf Andersen

Jordbearbeiding med ard og plog.

Allerede i bronsealderen ble det brukt ard for å bearbeide jorda. Dette redskapet er forløperen til plogen. Den skiller seg fra plogen med at den går grunt og den har ikke noe veltefjøl. Helleristningen som du ser en skisse av her, er fra Båhuslen i Sverige, Jordbearbeiding med ard og plog.

Allerede i bronsealderen ble det brukt ard for å bearbeide jorda. Dette redskapet er forløperen til plogen. Den skiller seg fra plogen med at den går grunt og den har ikke noe veltefjøl. Helleristningen som du ser en skisse av her, er fra Båhuslen i Sverige, og den er fra ca. år 1000 f.Kr. Den viser en mann som driver to okser som trekker en ard etter seg. En tilsvarende helleristning finnes på Hammer i Sør-Beitstad.

Arden som du ser på bildet er en såkalt grindard. Den var mange steder i bruk til et godt stykke inn på 1800-tallet. Etter hvert ble det brukt mer og mer jern for å framstille dem. Denne arden finner du i dag på Egge museum.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere