tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- støping

Forfatter: Fra artikkel av Even G. Grindberg

Vedovn merket BY BRUK JERNSTØPERI. Ovnene er en av flere som ble satt inn i arbeiderboliger tilhørende By Brug. (Egge Museum). Foto: Harald Duklæt.

I A/S Helge-Rein-By Brugs årsmelding for 1918 står det at de har planer om å komme i gang med støping av et par gjengs ovnstyper og for øvrig støpegods til egne og andres bedrifter.

Arbeiderne som arbeidet i støperiet i 1920 hadde sin utdanning fra store støperier andre steder i landet. En fagutdannet støperiarbeider har yrkestittelen former. I en avisannonse fra 1921 inviterte Byafossen Formerforening til folkefest, så det må ha vært en del i arbeid. I tillegg til formerne var det ansatt flere snekkere som laget modellene til det som skulle støpes.

I regnskapsbøker og arbeidsrapporter fra 1920 til 1930 er det funnet en del støperiprodukter som var laget for salg. Til husholdningene var det vedovner til oppvarming og komfyrer til kjøkkenet samt kjøkkenutstyr som stekepanner, vaffeljern, goro- og krumkakejern. I tillegg ble det støpt maskin- og motordeler som stempel, foringer og båtpropeller.
Salgsvarene kom i tillegg til produktene som ble laget for bruk i bedriften.

Jernstøperiet er ikke nevnt i arkivene til By Brug etter 1930.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning