onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sagbruk

Forfatter: Harald Duklæt

Utsikten fra By-sida mot mølla og sagene på Helge-sida av fossen før 1880. Foto utlånt av By Brug A/S.

I en fogderirapport fra 1623 nevnes «Helge og By Saug» på Byafossen, men de første sagene kan godt ha vært eldre. Opptegninger fra 1764 forteller at skuren (skåret last) ved Helge sag var 20 000 bord og ved By sag 12 000 bord skåret på tre – fire sager på hvert av brukene. Dette var en betydelig produksjon ettersom et sted mellom 1 000 og 5 000 skårne bord var en vanlig mengde for ei sag.

Da David Andreas Gram overtok By i 1843 var det fem oppgangssager i Byafossen: Øvre By-, Nedre By-, Øvre Helge-, Midtre Helge- og Nedre Helge sag. Hver sag skar mellom 4425 og 5500 bord med bredde 9 tommer per år. Sagbruket på Helgesida ble først modernisert med sirkelsag og silkesag. Silkesaga er ei rammesag med flere blad, og er dermed mere effektiv.

Saga ble i nyere tid bygd opp på bredden av Reinsvatnet.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning