tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Funksjon

Utsikt østover fra Nattsjøberget. Forbi Skansberget, Kippe og Lægran (skjult bak åsen) gikk «Svenskveien», og den fortsatte over åsen på høyre side av bildet og like forbi Nattsjøberget. Foto: Einar Sandvik, 2016.

Bygdeborgen på Nattsjøberget har hatt plass til mye folk, og må også ha trengt en del mannskap for å kunne forsvares langs hele den lange muren. Den store arbeidsinnsatsen som må ha ligget bak bygginga av muren, tyder på at det har vært et stort behov for å forsvare seg eller at det har stått en mektig ledelse bak.

På 16-1700-tallet var det en festning på Skansberget ved Kippe, og gården Lægran skal ha fått navnet sitt på grunn av at det var ei militærforlegning der i forbindelse med festningen på Skansberget. Festningen på Skansberget hadde som formål å overvåke «Svenskvegen», ei gammel ferdselslei som gikk forbi der. Det er rimelig å tru at folket på borgen på Nattsjøberget i sin tid kan ha overvåka trafikk langs den samme ferdselsleia mellom øst og vest. Man kan ha drevet med så vel tollinnkreving som utkikk mot inntrengere.

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå