onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gjødsling

Forfatter: Rolf Andersen

Foto: Rolf Andersen
Foto: Rolf Andersen

Gjødselgreipet bestod av to eller tre brede tinder og (ofte) et håndtak nede ved tindene. Dette redskapet var i vanlig bruk helt fram til 1865-80. Dette er et eksempel som viser at tidlige primitive redskaper forble ganske uforandret i lang tid.

Gjødsla ble kjørt ut på slede eller bært (der de ikke hadde hest). Gjødselgreip ble brukt for å lesse opp gjødsla og for å spre den utover.

Blant alt utstyret som dronning Åsa fikk med seg da hun ble lagt i Haug i Osebergskipet (Oseberg ligger utenfor Tønsberg), var det et gjødselgreip av tre uten jernbeslag.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere