onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-tremasseproduksjon 5

Forfatter: Harald Duklæt

Skjematisk fremstilling av hele prosessen ved sliperiet på 1980-tallet. Tegnet av Arild Glans 13/4 - 1982, utlånt av By Brug.

Sliperiet ble stadig fornyet. Den skjematiske fremstillingen viser hele prosessen på tidlig 80-tall. Etter sliping av kubben ble massen silt og deretter ført gjennom flere sorterere før den ble sendt til pressverket. Tidligere ble banen med tremasse delt opp og pakket i baller like etter pressverket. Det nye er at massebanen i stedet blir revet opp og kjørt gjennom flere tørketårn før den oppsmuldrete tremassen går inn i en platepresse. Platene blir veid og pakket i tremasseballer som nå fikk et lavt vanninnhold.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning