onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tresliperiet rives

Forfatter: Harald Duklæt

Rivningen av sliperibygningen høsten 2016. De tre turbinene er blottlagt. Innfelt et nærbilde av en av turbinene. Foto: Harald Duklæt og Geir W. Binde.

Fra oppstarten var maskinene i sliperiet drevet av en vannturbin med direkte aksling til maskinene inne i bygningen. I 1936 var det en større renovering der det ble installert et elektrisk kraftverk. Nå kunne de installere enda en slipemaskin og enda pressverk. Generatoren fra den siste moderniseringen av kraftstasjonen ved Byafossen i 1957 var koblet direkte på akslingen til en av de tre turbinene.

Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) kjøpte kraftstasjonen i sliperibygget i 2007. De skal rive sliperibygningene og bygge et nytt og moderne kraftverk noe som vil øke produksjonen fra ca. 5 GWh til 34 GWh. Dette vil være tilstrekkelig elkraft for rundt 2 000 husstander.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning