onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Innhøsting

Forfatter: Rolf Andersen

Foto: Rolf Andersen
Foto: Rolf Andersen

Sigd og skjurru var redskapene til innhøsting av korn.Skjurru (nederst til venstre på bildet) hadde samme størrelse som vanlig sigd (over skjurrua), men den hadde en egen krumming som gjorde at den balanserte bedre i hånden.

Mange ljåer er bevart i gamle gravfunn bl.a. fra Egge. De ble brukt til å slå grass for høytørking. Ljåen ble sannsynligvis ikke brukt i korn-skurd før på 1800-tallet.

Med de redskapene som fantes, var det umulig å drive store åkrer slik vi ser dem i dag. Åkrene var små og lå nært bebyggelsen på gårdene. Mye av den dyrkajorda vi ser i dag var inntil 1800-tallet skog og beite.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere