onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hva slags jord?

Forfatter: Rolf Andersen

Kart: NGU
Kart: NGU

Som vi ser av dette løsmassekartet, er mesteparten av de områdene vi konsentrerer oss om i Egge dekket av løsmasser. Av de mange fargene kan du se at det også er mange forskjellige slags løsmasser, dvs. grunnlag for ulike jordarter.

Når vi ser på de redskapene som de første jordbrukerne hadde, er det opplagt at ikke alle løsmasser egnet seg like godt til oppdyrking. Jorda måtte være lettdrevet; dvs. at den kunne bearbeides med de redskapene som fantes og den måtte være sjøldrenert; dvs. at den lå i hellinger slik at vann/regn rant bort av seg selv. (Det fantes ikke noe som het grøfting på den tiden). (Om bruken av drensrør kan du se under ). Vi skal se på det siste først: Hvor i Egge var hellinga på terrenget passende for datidas jordbruk?

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere