onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sørhellinger

Forfatter: Rolf Andersen

Figur: Rolf Andersen
Figur: Rolf Andersen

De beste dyrkingsarealene var sørhellinger.

Vinkelen av solinnstrålinga på bakken spiller en betydelig rolle for hvor mye solenergi som treffer ulike områder på jordoverflata. På figuren her ser du to ulike arealer, A og B.

Solinnstrålinga i Norge kommer ikke rett ovenifra fordi Norge ligger langt mot nord på jordkula. Når solstrålene treffer jordoverflata på skrå, som i område B i figuren, vil energien i solstrålene fordeles over et stort område.Når derimot terrenget heller mot sola, som i A, blir vinkelen rettere, og energien treffer et mindre område på jordoverflata. Dermed får områdene i hellinga mer intens solinnstråling enn områdene som er flate.Du kan måle forskjellen i størrelse mellom A og B med linjalen din.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere