onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jordarter

Forfatter: Rolf Andersen

Mineraljord  (bilde 1 og 2) som er dannet ved nedbryting av berggrunnen.
Mineraljord (bilde 1 og 2) som er dannet ved nedbryting av berggrunnen.

Jordarter: forskjellen mellom mineral- og organisk jord.
Grovt sett kan vi dele inn i to hovedtyper av jordarter:

Forskjellig utseende kommer av at det er store forskjeller på jordartenes opprinnelse, kornstørrelse og om jordarten er sortert eller usortert. Disse forskjellene gjør jordartene ulikt egnet for jordbruk.

Årsaken til at ulike jordarter ikke alltid har egnet seg like godt til dyrkingsjord er tilgjengelig teknologi (=redskaper og metoder for dyrking)

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere