onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Leirjord

Forfatter: Rolf Andersen

Leirjord. Foto: Harald S. Duklæt

Leirjord er mineraljord. Leira består av svært små mineralpartikler. I leirjorda i Norge er de små partiklene dannet ved at steinmateriale som fulgte med langs undersiden av breene, har slipt på berget og dannet finkornet slipemateriale.

Leirjorda er også en sortert jordart. Det vil si at de fleste kornene har omtrent samme størrelse.

Leirjorda er i tillegg det vi kaller en sedimentær jordart som er dannet ved at løsmaterialet er transportert og deretter avsatt i form av leire. Det tilsvarende skjer når vi finner silt (en mellomting mellom leire og sand), sand og grus. Transporten har som regel foregått i rennende vann, og partiklene er avsatt på elvesletter, i innsjøer eller i havet.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere