onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Morenejord

Forfatter: Rolf Andersen

Morenejord. Foto: Harald S. Duklæt

Morenemateriale er en typisk usortert jordart. Det betyr at materialet kan inneholde alle kornstørrelser fra små leirpartikler til store steiner og blokker. Mesteparten av innholdet er sand og grus.

Morenejord er en litt spesiell type sedimentær jordart. Den skiller seg ut ved at den er usortert

Morenematerialet er transportert og avsatt av breer, og det utgjør den vanligste jordarten i Norge. Morenematerialet ble brakt på plass av de mange innlandsisene som dekket Norge i kvartær tid (de siste 2 millioner år av jordhistoria) og det er den siste innlandsisen som har betydd mest.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere