onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Morenejorda i Egge

Forfatter: Rolf Andersen

Kart: Statens Kartverk, bearbeiding: Rolf Andersen
Kart: Statens Kartverk, bearbeiding: Rolf Andersen

På kartet ser du de områdene der morenejorda dominerer. Fra Bogatangen langs Eggehvammen og ut over Heggesåsen og Heggelia finner vi sand og grus, altså morenejord.Videre ser vi at slik jord finnes også ved gårdene Lund, Gjævran og Litlby (er ikke avmerka på kartet) samt i den store ryggen nord for avafallsplasen på Østby og ved Ovrein. Denne jordarten vises nok også i de bratteste delene av det området der leirjorda finnes, for eksempel ved Østby, Kvam, Egge barneskole og i Eggelia.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere