onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jordartene og jordbruk

Forfatter: Rolf Andersen

Foto: Rolf Andersen
Foto: Rolf Andersen

Hvor godt egner de ulike jordartene seg for jordbruk?

Fordi de ulike løsmassene har ulike egenskaper, var de ikke like godt egnet for jordbruk. Dette kan det være litt vanskelig å forstå fordi nye redskaper og dyrkingsmetoder har snudd opp ned på bildet. Den jorda som var den beste jordbruksjorda tidligere, er ikke nødvendigvis den jorda som egner seg best i dag.Oppe i lia finner vi morenen som tidligere var dyrkingsarealet. Der er det noen steder vanskelig å bruke maskiner i dag fordi det er bratt.Nede ved elva finner vi leirjorda. Den er flat og næringsrik, og med drenering egner den seg utmerket til landbruk med maskiner.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere