onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Arealbruken

Forfatter: Rolf Andersen

Arealbruken preges av de løsmassene som finnes.

Plasser musepekeren i bildet for mer tekst.


Dersom vi ser på arealbruken i dag, vil vi finne at arealbruken kan sammenlignes med den vi ser på denne figuren. Langt tilbake i tid var dette annerledes for jordbruket. Da var det bare de grove løsmassene som egnet seg til jordbruk.

Sannan og de flate arealene i de eldste delene av Steinkjer, er dannet av sand som ble vasket ut da den store Steinkjermorenen dukket opp av havet. Under de nyere delene av byen finner vi fyllmasse fra bunnen av fjorden.
Glasifluviale avsetninger. De store morenene gjennom Steinkjer, ved Helgesmark og Fossem er alle avsatt av breelver. Den grove og sorterte grusen, som er sjøldrenerende, har en meget god bæreevne. Den egner seg godt til veibygging og bebyggelse.
Marin leire gir gode forhold for jordbruk i dag.
Som de andre åsene på Innherred består løsmassene i Byafjellet stort sett av et tynt lag av bunnmorene. Den gir brukbare vekstvilkår for skog.
Fluviale avsetninger. Terrassene ved Midjo er dannet ved at Ogna har gravd seg ned i leira og lagt igjen fin sand over leira. Fluviale avsetninger har en fin vannhusholdning og egner seg godt til jordbruk.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere