mandag, 30.11.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bruksområder

Forfatter: Harald Duklæt

Kalkmølle ved Egge Museum. Foto: Harald Duklæt

Både kalkstein og marmor er viktige råstoffer.

Noen bruksområder for kalk:

- kalking av jord, skog og innsjøer for å regulere surheten.
- fyllmasse i plast, gummi, papir og maling.
- produksjon av kunstgjødsel og sement.
- slaggdanner og pH-regulator i metallurgisk industri.
- vann og avløpsrensing.
- stabilisering av kvikkleire.

Kalken har vært utnyttet i flere år, og oppmaling av kalk til knust kalk eller kalkmel har vært et av produktene. Bildene viser ei kalkmølle som står på Egge Museum og et kalksteinsbrudd ved Lømsen der det produseres jordbrukskalk. På Sunnan var det tidligere bryting av kalk og ei kalkmølle. Kalkmel blir brukt på sur jord. Kalken gjør at surheten avtar, og jorda får tilført mineralet kalsium.

Kalk
Marmor
Bruksområder
Fra kalkstein til mur
Kalkbrenning
Kalkovn - kalkmile
Kalkovnen ved Værnes kirke
Hvelvovn
Kalkovnen på By
Kalkovn ved Vallemsåsen
Ringovn
Sjaktovn
Hylla Kalkverk