mandag, 26.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fra kalkstein til mur

Forfatter: Harald Duklæt

Grunnmuren ved Egge Museum. Foto: Harald Duklæt

- Kalksteinen brytes og knuses til mindre blokker.
- kalksteinen brennes i en kalkovn.
- den brente kalken leskes d.v.s. den blandes med vann.
- lesket kalk blandes med sand og vann til mørtel.
- muring foregår ved at det blir lagt mørtel mellom steinene i muren.
- mørtelen herder i luft og gir en stabil mur.

Grunnmuren i Fylkesmannsgården er murt opp av blokker av steinkjerkonglomerat.

Kjemi:
CaCO3 + varme = CaO + CO2 (kalkbrenning).
CaO + H2O = Ca(OH)2 + varme (lesking av brent kalk).
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O (herding av mørtel).

Ved brenning beholder steinene formen, men blir lettere. Teoretisk vil 44% av helt ren kalkstein forsvinne som CO2.

Kalk
Marmor
Bruksområder
Fra kalkstein til mur
Kalkbrenning
Kalkovn - kalkmile
Kalkovnen ved Værnes kirke
Hvelvovn
Kalkovnen på By
Kalkovn ved Vallemsåsen
Ringovn
Sjaktovn
Hylla Kalkverk