mandag, 26.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hvelvovn

Forfatter: Harald Duklæt

Hvelvovn. Skisse: Harald Duklæt

Hvelvovnen tok over etter den enkle kalkmila på 1800-tallet. Bak hvelvene ble det i området kalt "rauva" murt med kalkstein opp til hvelvets høyde. Steinene ble lagt med litt avstand for å slippe gjennom varmen fra fyrrommet. Over hvelvene ble det i forkant murt en vegg av kalkstein – "brøstet". Bak brøstet og over hvelvene ligger "kastingsrommet". Dette ble fylt opp med kalkstein.

I hvelvene ble det fyrt med 2 meter lange stokker, og det kunne gå med 15 favner ved på ei brenning. Når de så en blå flamme over ovnene var brenninga ferdig, da hadde det gått ca. 3 døgn.

Fotoet viser en liten hvelvovn med to hvelv som ble bygd opp ved Egge Museum.

Kalk
Marmor
Bruksområder
Fra kalkstein til mur
Kalkbrenning
Kalkovn - kalkmile
Kalkovnen ved Værnes kirke
Hvelvovn
Kalkovnen på By
Kalkovn ved Vallemsåsen
Ringovn
Sjaktovn
Hylla Kalkverk