mandag, 26.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ringovn

Forfatter: Harald Duklæt

Kalkverket "Strømmens Værk" ble anlagt rundt 1870 med kalk fra Næss kalksteinsbrudd på Straumen. Kalkverket ble nedlagt i 1937. Bildet viser den lave ringovnen i høyre ende av bygningen. Foto: Privat eie.

Etter oppfinnelsen av ringovnen i 1856 ble brenning av kalk i industriell målestokk fortatt i slike. De besto av et sirkulært hvelv med en skorstein i sentrum. Hvelvet var åpent, men kunne inndeles i flere kammer med åpning til utsiden, ofte 15 stykker. Gjennom åpningene ble påfylling av kalkstein og uttak av brent kalk foretatt. Når kalksteinen i ett fyrrom var ferdig brent, ble varmen flyttet til det neste rommet ved å fylle på kull og åpne trekklukene der. Ny kalkstein kunne dermed brennes samtidig med at ferdig brent stein ble tatt ut fra et kaldt kammer. På denne måten gikk produksjonen uten stans.

Kalk
Marmor
Bruksområder
Fra kalkstein til mur
Kalkbrenning
Kalkovn - kalkmile
Kalkovnen ved Værnes kirke
Hvelvovn
Kalkovnen på By
Kalkovn ved Vallemsåsen
Ringovn
Sjaktovn
Hylla Kalkverk