tirsdag, 05.07.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Navnet Mære

Forfatter: Andreas Haugdahl

Mære kyrkje og mæreshaugen sett fra Tuv.

Navnet Mære har skifta gjennom de ulike tidene. En kan blant annet finne navneformene Mæren, Mæri, Mærre og Mærin.

Mærin er sannsynlig den opprinnelige navneforma, og er da et vin-navn. I jubileumsboka for Mære kyrkje står det at fagfolk mener at navnet tyder noe som kan oversettes med "en herleg og vidgjeten stad".

Navnet tyder altså på at her har folk busatt seg tidlig i vår kjente historie, og det er vel heller ikke så rart å forstå når en ser seg omkring på Mæreshaugen og landskapet rundt omkring.

Mære
Mæreshaugen stiger opp i et landskap preget av landbruk og skogbruk.
Navnet Mære
Mære kyrkje
Mære kyrkje 2
Før nåværende kirke
Innføringa av kristendommen
Førkristne religiøse kultplasser
Høvdingesetet
Gullgubber
Gudeskikkelser
Guden Tor
Guden Frøy
Mæreshaugen og gudene
Mæreshaugen og gudene 2
Mære landbruksskole
Mære skole
KILDER