tirsdag, 05.07.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Før nåværende kirke

Forfatter: Andreas Haugdahl

Riss som viser steinkirka og stolpekirka.
Riss som viser steinkirka og stolpekirka.

Før nåværende kirke ble reist, hadde det stått ei trekirke på samme tomta.

Sannsynlig vart steinkirka bygd opp rundt den gamle trekirka slik at denne kunne brukes til kirkelige handlinger i største delen av den lange byggeperioden. At trekirka som vart revet da steinkirka var bygd ferdig, er den første kirka på samme plassen er lite trulig. Kristendommen fikk for alvor fotfeste i bygdene på Innherad 150 år tidligere, og det har sannsynlig foregått både nybygninger og utvidelser i mellomtida.

Utgravningene som ble gjort av Mære kyrkje i 1960-åra under ledelse av antikvar Hans Emil Liden, viste også dette. Det vart funnet rester etter tre tidligere trebygninger under utgravningene.
Av disse restene vart det slått fast at det innenfor murene av den nåværende steinkirka, hadde stått ei såkalla stolpekirke.

Var dette restene av den første kirka på Mære?
Hva slags bygninger var de andre restene fra?
Kunne det være restene av det gamle gudehovet på Mære?

Fra utgravingsarbeidet - skjelettfunn og mynter.

Mære
Mæreshaugen stiger opp i et landskap preget av landbruk og skogbruk.
Navnet Mære
Mære kyrkje
Mære kyrkje 2
Før nåværende kirke
Innføringa av kristendommen
Førkristne religiøse kultplasser
Høvdingesetet
Gullgubber
Gudeskikkelser
Guden Tor
Guden Frøy
Mæreshaugen og gudene
Mæreshaugen og gudene 2
Mære landbruksskole
Mære skole
KILDER