tirsdag, 05.07.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Høvdingesetet

Forfatter: Andreas Haugdahl

Fantasitegning av Olve, den siste hovgode.
Fantasitegning av Olve, den siste hovgode.

På 900-1000 tallet lå høvdingesetet trolig på samme sted som våningshuset har ligget opp mot vår tid. Gården Egge ved Steinkjer nevnes som høvdingsete flere ganger i sagaen.

Navngitte personer som Trond Haka, Olve Grjotgardson og Kalv Arneson skal ha hatt sete på gården. Olve var sønn av Tora Olvesdatter og Grjotgard Grjotgardson. Han var født og oppvokst på Egge gård, hvor han litt senere ble høvding. Olve var den siste hovgode på Mære.

Olve hadde vært en kristen mann før. Han hadde blitt døpt da han var i sydlandene, men han syntes ikke de kristne levde opp til det de lærte. De for fram med drap og svik selv om de var blitt døpt, og dette kunne ikke Olve akseptere.

I Snorre blir det fortalt at Olve på Egge var bøndenes talsmann i indre Trondheimen. Selv om mange var døpt i Indre Trondheimen , var det hedenskapen som rådde i området. Olve samlet bøndene på Mærin ,og selv om kongen hadde forbydd dem å blote, ble dette utført likevel. Kong Olav Haraldson fikk høre om blotinga og samlet sine menn. De slo ring om Mærin, og Olve ble tatt til fange. Kongen lot ham senere drepe.

Olve var gift med Sigrid fra Bjarkøy. Sigrid Toresdotter. Sigrid var søster av Tore Hund og Sigurd Toresson. Hun ble først gift med Olve på Egge og ble senere gitt i ekteskap til Kalv Arneson. Det fortelles ikke at hun fulgte Kalv i landflyktighet, men det fortelles at kong Magnus beslagla Egge snart etter Kalv sin flukt fra landet i 1039. Sagaene sier lite om Sigrid. Hun nevnes bare to ganger i Heimskringla.Ut fra arkeologiske funn vet vi at Egge har hatt en spesiell stilling alt lenge før disse personene bodde på gården. Vi ser fremdeles spor etter flere tusen års historie på Egge.

Hva kunne årsaken til det være?
Ble bonden på Egge hovgode på Mære etter at Torhadd den gamle hadde reist over til Island, og Harald Hårfagre hadde valgt Eggebonden som både hovgode og sin "erstatter " i distriktet så lenge kongen sjøl ikke kunne være til stede ?

Mære
Mæreshaugen stiger opp i et landskap preget av landbruk og skogbruk.
Navnet Mære
Mære kyrkje
Mære kyrkje 2
Før nåværende kirke
Innføringa av kristendommen
Førkristne religiøse kultplasser
Høvdingesetet
Gullgubber
Gudeskikkelser
Guden Tor
Guden Frøy
Mæreshaugen og gudene
Mæreshaugen og gudene 2
Mære landbruksskole
Mære skole
KILDER