tirsdag, 05.07.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mæreshaugen og gudene 2

Forfatter: Andreas Haugdahl

Mære kirke - altertavla.

Mens Mæreshaugen i førkristen tid var den viktigste kultplassen for religiøse samlinger for hele Trøndelag, er dens betydning som religiøst sentrum i dag sterkt redusert.

Etter kristendommens innføring og i det som vi vel kan kalle Middelalderen i historisk betydning, vart Mære kyrkje hovedkirka i det gamle Sparbyggja fylke som dekket et stort område fra Sparbu i sør og til Snåsa og Lierne i sør og øst. Utviklinga både innen den kirkelige og statlige organiseringa førte til at Mære kyrkje etter hvert bare vart hovedkirke i det området som i dag kalles Sparbu prestegjeld. Men fremdeles har Mære kyrkje en sentral plass blant folk i distriktet, også religiøst, men kanskje mest som symbol fra ei tid som nå er borte.

Mære kyrkje er en arv fra de menneskene som levde da og som bygde opp dette distriktet slik at etterkommerne kunne videreføre det arbeidet de hadde startet på. Det å gjøre stedet og distriktet til en god plass å leve på/og i.

Tradisjonene med Mæreområdet som kultsted, ikke bare religiøst, føres også videre med at i dag finner vi skoler i nærheten av kirka som gir utdanning for barn og ungdom fra grunnskolen og opp til deler av et høgskoletilbud.

Mære
Mæreshaugen stiger opp i et landskap preget av landbruk og skogbruk.
Navnet Mære
Mære kyrkje
Mære kyrkje 2
Før nåværende kirke
Innføringa av kristendommen
Førkristne religiøse kultplasser
Høvdingesetet
Gullgubber
Gudeskikkelser
Guden Tor
Guden Frøy
Mæreshaugen og gudene
Mæreshaugen og gudene 2
Mære landbruksskole
Mære skole
KILDER