onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Egge gård

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Bogaveien og Bogaåsen.

Egge gård er godt kjent fra sagaen som en høvdinggård med eiere som hadde stor makt i Trøndelag. Det vitner de mange gravhaugene og fornminnene om. Gården er også gjort kjent gjennom Vera Henriksens romaner. Gårdens nyere historie er heller ikke uten interesse.

Egge gård er sannsynlig den eldste gården i området. Både soga og de mange oldtidsfunn tyder på det. Gården hadde sitt område fra grensen mot gårdene på Nordre side av dalen og helt ned til Steinkjerelva.På midten av 1800 talet er det nevnt hele 11 husmannsplasser på gården. I tillegg var det 20 strandsittere som betalte avgift til gården, som regel i form av arbeid. (Strandsittere er beskrivelsen på tomteleiere uten jord).


Egge gård ble i 1886 kjøpt av Steinkjer kommune på tvangsauksjon i Drammen. Steinkjer kommune hadde ikke økonomi til å sitte med hele gården, og kommunen solgte samme år nordre del til en tidligere eier Carl L Larsen. Denne delen ble senere hetende Egge gård. Den delen som kommunen beholdt benevnes i dag som Søndre Egge. Byggefeltet i Steinvika er senere blitt tildelt dette navnet som tidligere omfattet hele søndre området helt ned til Steinkjerelva.En stor del av Egge gårds grunn disponeres i dag av Stiftelsen Egge Museum.Lierne fra eggen og ned til elva er i dag helt gjenbygd av boliger og virksomheter, unntatt fylkesmannsboligen og området rundt den.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag