tirsdag, 05.07.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mære landbruksskole

Forfatter: Andreas Haugdahl

Mære landbruksskole med omland.

Mære landbruksskole eller Mære videregående skole som i dag er det rette navnet, er en treårig videregående skole som gir elevene generell studiekompetanse etter tre år og dermed grunnlag for videre studier på høgskoler og universitet.

I 1894 gjorde amtstinget i Nordre Trondhjems amt vedtak om at det skulle kjøpes inn en eiendom og opprette en skole med navnet "Nordre Trondhjems amts praktiske ungdomsskole". Skolens formål var å lære ungdom jordbruk og husstell.Eiendommen som ble kjøpt inn vart Nedre Mære i Sparbu. Nedre Mære var den ene av de to gårdene som vart oppretta da den opprinnelige storgården Mære (hovgården) vart delt opp i to like store gårder, Øvre og Nedre Mære, en gang i 1730-åra.

Husstell vart tatt ut av planene for skolen i 1916. Fra 1916 og fram til 1991 var hovedformålet for Mære landbruksskole å gi elevene opplæring i landbruk og landbruksfag, samtidig som formålet også var å fremme landbruket i fylket. Etter hvert kom og hensynet til elevene sine interessene og egenutvikling mer og mer inn som en viktig del av undervisninga.

Nord Trøndelag fylke var, og er fremdeles, eier av skolen, men det faglige ansvaret lå inn under landbruksdepartementet. Fra 1990 ble landbruksskolene lagt inn under Kirke- og undervisnings-departementet sitt ansvarsområde, og Mære landbruksskole kom inn under Lov om den videre opplæring, og med "Studieretning for landbruksfag og naturfag".

I dag er altså skolen en treårig videregående skole med studieretning naturfag. Skolen definerer naturfag som:
"Med naturbruk menes menneskets praktiske bruk av naturen for å skaffe seg

Mære
Mæreshaugen stiger opp i et landskap preget av landbruk og skogbruk.
Navnet Mære
Mære kyrkje
Mære kyrkje 2
Før nåværende kirke
Innføringa av kristendommen
Førkristne religiøse kultplasser
Høvdingesetet
Gullgubber
Gudeskikkelser
Guden Tor
Guden Frøy
Mæreshaugen og gudene
Mæreshaugen og gudene 2
Mære landbruksskole
Mære skole
KILDER