tirsdag, 05.07.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mære skole

Forfatter: Andreas Haugdahl

Mære skole - fra skolegården.

Mære skole er en av to gjenværende barneskoler i Sparbu med beliggenhet på Tuv med Mærehallen og Mære Samfunnshus som nærmeste naboer. Skolen ble åpnet i 1865.

I skoleåret 1999/2000 er elevtallet på 225 fordelt på 13 klasser. Målforma i kretsen er bokmål, men i inneværende skoleår er det nynorskklasser på 5., 6. og 7. årstrinn. Skolen har ca. 30 ansatte; av disse er 19 lærere inkl. rektor og underv.inspektør. Det er egen avdeling med skolefritidsordning for inntil 30 barn med 2 ansatte.

Drama/teater er et sentralt satsningsområde for skolen. I samarbeid med Sparbu Teaterlag setter lærere og elevene i 5.klassene årlig opp selvlaget teater med populære framvisninger for barn fra hele Steinkjer-området.

Uteskole er et annet sentralt område. De fleste klassene praktiserer i dag 1 undervisningsdag i uka lagt til skolens nære uteområde/møteplasser. Skolens umiddelbare uteområde er i dag under utbedring/fornying ; "Tuvlia Nærmiljøpark" framstår som et stort samarbeidsprosjekt mellom skole og organisasjoner i nærområdet.

Mære
Mæreshaugen stiger opp i et landskap preget av landbruk og skogbruk.
Navnet Mære
Mære kyrkje
Mære kyrkje 2
Før nåværende kirke
Innføringa av kristendommen
Førkristne religiøse kultplasser
Høvdingesetet
Gullgubber
Gudeskikkelser
Guden Tor
Guden Frøy
Mæreshaugen og gudene
Mæreshaugen og gudene 2
Mære landbruksskole
Mære skole
KILDER