tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gården Egge

Tegnet av Marit Gipling Wåde

Gården Egge ved Steinkjer nevnes som høvdingsete flere ganger i sagaen.
Navngitte personer som Trond Haka, Olve Grjotgardson og Kalv Arnesson skal ha hatt sete på gården.


Ut fra arkeologiske funn vet vi at Egge har hatt en spesiell stilling alt lenge før disse personene bodde på gården. Vi ser fremdeles spor etter flere tusen års historie på Egge.

I følge eldre beskrivelse, skal det ha vært i alt 13 gravhauger i dette området som strekker seg fra tunet på Egge og ca 400 m langs åskammen. I dag er 10 av disse haugene bevart. Gravene fra de neste hundreårene,400 - 500 tallet, er vest for det nåværende turområdet på Egge. Flere av haugene er undersøkt, men det er ikke gjort tilsvarende funn som i de eldre gravene.

Midt inne på kirkegården, blant dagens kristne gravstøtter, står en bautastein som sannsynlig også har markert en vikinggrav. Undersøkelser på tunet for den siste bebyggelsen på gården, viser at husene har stått på dette stedet også i vikingtiden og middelalderen.

I dag finner vi det som en gang var en sentral stor gård og høvdingsete som brakkmark, park eller tettbebygd boligområde i Steinkjer bys utkant.

Sigrid og Olve
Høvdingsetets plassering
Gården Egge
Gården Egge 2
Olve Grjotgardson
Olve var sønn av Tora Olvesdatter
Boken om Sølvhammeren
Boken om Sølvhammeren 2
Så ble de to gift...
Da Sigrid ble gravid