tirsdag, 07.04.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gården Egge 2

Gården, Egge, slik vi møter den fra Vera Henriksens bok "Sølvhammeren":

Høyt på eggen lå gården trygg og traust, hus ved hus som en høvding blant gårder. Det var hugd godt ved husa for å skape utsyn til eventuelle fiender på veg mot gården. Husa på gården lå tett sammen, enkelte helt inntil hverandre . Litt bortom gården, for seg selv, lå husa der trellene holdt til. De fleste bygningene hadde lave murer av stein og jord ,og det var brukt torv til tak. Det var gjerde på begge sidene av veien til Egge.

På gården var det et yrende liv. Trellkvinnene og huskarene gjorde det daglige arbeidet både ute og inne. Men matmora hadde alltid det avgjørende ordet, for det fulgte mye ansvar med å være i besittelse av nøklene på en stor gård. Det var mye som skulle gjøres, blant annet slakting, baking, salting, klipping av sau og karding av ull. Smøret skulle kinnes og mjød skulle brygges. På en stor gård med mange personer og mye besøk var det til en hver tid mye å gjøre i stand.

Sigrid og Olve
Høvdingsetets plassering
Gården Egge
Gården Egge 2
Olve Grjotgardson
Olve var sønn av Tora Olvesdatter
Boken om Sølvhammeren
Boken om Sølvhammeren 2
Så ble de to gift...
Da Sigrid ble gravid