søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Utviklingen

Forfatter: Harald Duklæt

Utsnitt fra 1 Mosebok 11. kap.
Utsnitt fra 1 Mosebok 11. kap.

Teglstein har blitt brukt i mange tusen år. Det er sannsynlig at kineserne var de første som laget stein av tørket leire, og det var i Kina at de begynte å brenne steinene for å få større holdbarhet. Teglstein nevnt flere ganger i Bibelen. I 1. Mosebok 11. kap. står det "Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt". Dette er fra beretningen om tårnet i Babel. Teglstein som var limt sammen med jordbek ble altså brukt som bygningsmateriale for flere tusen år siden. Den kinesiske mur hevdes å bestå av 110 milliarder teglstein.

Kunnskapen om teglstein bredte seg vestover mot Middelhavet. Romerne var meget dyktige. Brent tegl ble etter hvert tatt i bruk som bygningsmateriale stadig lenger nord i Europa. I Magnus Lagabøters landslov kan en lese om teglverk i Trondheim i 1277.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager