onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kommunelokalene

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Kvam gård.

Kommunelokalene for Egge lå på Kvam gård i Egge, hvor det også var aldersheim for kommunen. Senere ble administrasjonen flyttet til sentrum i Steinkjer, men kommunestyret hadde hele tiden sine møter på Kvam.

Egge tilhørte før 1869 Stod kommune. I 1869 ble Egge en egen kommune. Egge var egen kommune helt fram til 1964 da Egge ble slått sammen med seks andre kommuner til nåværende Steinkjer kommune.

Fra gammelt av tilhørte vi Vikmundar skipsrede som omfattet Egge og Følling Sokn. Et skipsrede hadde plikt til å bemanne og utstyre en båt. I tillegg var det et administrasjonsområde. På Kvam er nå alle gamle bygningene revet. I dag står Egge helsetun med eldreboliger på tomta til Kvam gård.

Kvamsenget.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag