søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Leire

Forfatter: Harald Duklæt

Foto: Harald Duklæt

Leire er råstoffet som brukes ved produksjonen av teglstein. Leira ble dannet under siste istid. Den består av små mineralkorn som ble slipt løs fra berggrunnen og ført ut i havbukta som dekket Innherred ved slutten av istida.

Leira inneholder derfor de vanligste mineralene som finnes i bergartene, slik som glimmer, kvarts og feltspat. Andre mineraler er med i mindre mengder. Leire som inneholder nok jern vil gi den røde mursteinen. Stort innhold av kalk gir den gule steinen som vi kjenner fra Danmark.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager