søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Laging av leirvelling

Forfatter: Harald Duklæt

Laging av leirvelling
Laging av leirvelling

Fra mølla gikk leira over to valser som fjernet større steiner fra massen. Valsene var formet som store skruer som roterte, og her ble steinene "skrudd" ut fra leira. Mindre steiner ble så knust mellom to slettvalser før leira gikk inn i pressa. Leirvellinga ble nå brukt til å lage murstein, drensrør og takstein.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager