søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ovner

Forfatter: Harald Duklæt

Snitt gjennom ovnshvelvet. Stein og rør ble stablet med litt avstand slik at varmen kom til. Påfyllingsrøret for kull ble murt rundt en staur opp mot fyrhullet i taket (midt på bildet). Foto: Harald Duklæt

I gamle dager ble de tørre steinene stablet opp i enkle ovner og dekt til. Ovnene hadde en fyråpning for påfylling av ny ved slik at den kunne brenne sammenhengende i fire døgn. Dette var en vanskelig og ansvarsfull jobb.

Det var et stort fremskritt da ringovnen ble innført. Som navnet sier er den ringformet og ganske stor. I sentrum var det avtrekk til en skorstein, og det sirkelformete hvelvet rundt skorsteinen ble delt inn i flere kammer med tilgang fra utsiden. Dette gjorde at de kunne sette inn tørrstein ett sted mens det brant et annet sted i ovnen, og på et tredje sted kunne ferdigbrent stein tas ut.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager