søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fyrhull og påfylling

Forfatter: Harald Duklæt

I sentrum av ovnen var det flere trekkluker. Trekkveien gikk mot pipa til høyre. Tørrstein trilles inn i ett kammer, brentstein trilles ut på motsatt side. Skisse: Harald Duklæt

I taket var det fyrhull som kunne fylles fra 2. etasje. Mot fyrhullene ble det murt opp påfyllingsrør for kull. Steinene ble satt slik at det ble store åpninger. Dette var for at kull som ble tømt gjennom fyrlukene skulle ry ut av røret og inn mellom steinene som skulle brennes.

Avstanden mellom påfyllingsrørene var 80 cm. Mellom påfyllingsrørene ble det murt trekkanaler.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager