søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trekkanaler

Forfatter: Harald Duklæt

Tørrstein trilles inn i forkant. Trekkkanaler og fyrhull bygges etter hvert som ovnen fylles. Brannområdet ligger nå til venstre på skissen. Skisse: Harald Duklæt

Langs gulvet gikk det trekkanaler med forbindelse til trekkluker som kunne åpnes og lukkes. På Trana Teglverk ble det brukt tre trekkanaler på langs av ovnen og forgreining til trekklukene – ei luke for hvert kammer. Trekklukene var plassert mot et rom midt i ovnen, og herfra gikk det en kanal til den høye pipa ved enden av ovnshuset.

Fyrsteder og trekkveier ble bygd av tørrstein. Det var altså råstoffet i produksjonen som var byggemateriale. Takstein, drensrør og tørrstein ble plassert med noe klaring til hvelvet var fylt.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager