søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Brenninga

Forfatter: Harald Duklæt

Åpning av nye trekkluker førte brannen mot tørrsteinene i forgrunnen. Brannområdet vandret rundt ovnen. Øverst er det brent stein. Når den ble kald, ble den trillet ut. Skisse: Harald Duklæt

Når en del av kammerne i ovnen var ferdig murt opp, kunne brenninga starte. Store mengder ved ble lagt mot de tørre steinene i forkant. De nærmeste påfyllingsrørene ble fylt kull, og trekkluker lenger inne i steinmassen ble åpnet. Varmen og røyken ble dratt inn mot steinene og videre til trekkluka.

Etter noen dager var steinene i forkant så varme at kullet ble antent. Nå var det bare å fylle kull i nye påfyllingsrør og åpne nye trekkluker. På denne måten ble varmen dratt gjennom haugen med tørrstein. Temperaturen måtte være 900 – 1100 °C for å få teglstein.

Ved de laveste temperaturene ble steinen "lysbrent". Rundt påfyllingsrøra for kull ble temperaturen mye høyere, og det ble dannet "hardbrendt stein" eller "klinker". Ble temperaturen over 1300 °C smeltet steinene sammen.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager