søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

De gode gamle dager

Forfatter: Harald Duklæt

Tegning av M. Antvort 1923
Tegning av M. Antvort 1923

På Trana Teglverk ble det laget 20.000 stein per dag, og svært mye av arbeidet foregikk for hånd. En våtstein veide 4 kg. Hver dag måtte derfor 80.000 kg leire - 80 tonn - tas ut av leirtaket og kjøres til mølla. 80 tonn med våte steiner ble flytta fra pressa over på trillebåra, kjørt til tørka og lagt opp i tørkereolene. Tørrsteinen var noe lettere, men det blir en tilsvarende arbeidsinnsats når disse steinene skulle fra tørkereolene og inn i ovnen hvor de ble murt opp. Til slutt skulle de kjøres ut som ferdig brent teglstein.

Trana Teglverk hadde en stabil arbeidsstokk på 25 til 30 mann, der de fleste hadde akkordlønn. Arbeidet var sikkert hardt, men det var godt miljø og lite fravær. Typisk er utsagnet – "dess hardar det gikk, dess livligar vart det".

Om vinteren var det liten aktivitet ved teglverkene. Det var tele i bakken, og ingen produksjon i strykhuset. Ovnen var i drift så lenge det var tørrstein, men når den siste steinen var brent måtte de fleste arbeiderne finne seg annet arbeid. Skogsarbeid var redningen for mange, mens noen få ble tilbake og drev med vedlikeholdsarbeid.

Tegl
Utviklingen
Produksjonen
Leire
Leirtaket
Mølla
Laging av leirvelling
Murstein - fra bankebord til presse
Transport og tørking
Rørproduksjonen
Kappebord
Transport og tørking av rør
Fjutt
Takstein
Ovner
Ovnshuset
Fyrhull og påfylling
Trekkanaler
Brenninga
Ujevn brenning
De gode gamle dager