mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Yngre jernalder

Forfatter: Einar Sandvik

Kartgrunnlag: Statens kartverk
Kartgrunnlag: Statens kartverk

ELDRE
STEINALDER
YNGRE
STEINALDER
BRONSE-ALDER ELDRE JERNALDER YNGRE JERNALDER
8000 f.Kr. - 3000 f.Kr. 3000 f.Kr - 1800 f.Kr eldre bronsealder 1800-1000 f.Kr

yngre bronsealder 1000-500 f.Kr.
førromersk jernalder 500 f.Kr - Kr.f.

romertid
Kr.f - 400

Folkevandr-tid 400 - 600
merovinger-tid 600 - 800

vikingtid 800 - 1000
3000 f.Kr. 1800 f.Kr. 500 f.Kr. 600 1000
Yngre jernalder er perioden fra 600 til 1000. Perioden blir delt inn i merovingertid (600 - 800) og vikingtid (800 - 1000).

Skillet mellom forhistorisk tid og historisk tid blir gjerne satt ved starten av vikingtida, rundt år 800. Vi vet en del om leveforholda for menneskene i forhistorisk tid, men ikke noe om hva folk sa og gjorde. Det er bare bevart noen få runeinskrifter fra de siste hudreåra før vikingtida, slik at forskerne stort sett må bygge på arkeologiske funn for å kunne vite noe om hvordan folk levde i Norden før år 800. Fra vikingtida av finnes det derimot bevart så mye skriftlig materiale at forskerne kan rekonstruere mye av det som skjedde.

Havnivået i yngre jernalder varierte mellom 6-7 m og 4 -5 m over dagens nivå fra starten til slutten av perioden.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei