tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hovet på Mære

Mære kirke og Børgin - Foto: Einar Sandvik

Hovet på Mære

I følge Snorre var Mære det viktigste stedet for hedensk gudsdyrking på Innherred, og høvdingene i området, deriblant høvdingene på Egge, var ledere for blotinga her. Høvdingene på Egge kom derfor i konflikt med kongene Håkon den gode, Olav Trygvason og Olav den hellige som i tur og orden prøvde å kristne Norge.

Steinkirka på Mære er bygd før 1180. Under kirka har arkeologene funnet spor etter tre bygninger: Ei stavkirke, et hov med jordgavde stolper og "gullgubber" og et leirklint flettverkshus. På flyfotoet kan en skimte kirka i øvre venstre del av bildet. Der det stikker en tange ut i fjordarma Børgin til høyre på bildet, heter det Naust. Her kan en tenke seg at båtene la til når vikingene skulle blote.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei