tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt III på Egge

Kart over Eggehvammen
Kart over Eggehvammen

Gravfeltet mellom Egge kirke og E6 er datert til vikingtida (800 - 1000).

Det er bevart 8 gravhauger og en bautastein i dette området, men det har vært flere tidligere. Schøning nevner 10 hauger i 1774, men trolig har det vært enda flere hauger enn han nevner.

Av de 8 bevarte haugene er det 3 langhauger og 5 runde hauger. Haugene er ganske store. Den største av haugene er 20 m i diameter og 3 m høg.

De fleste av haugene har blitt utsatt for gravrøvere, så arkeologene har bare gjort funn i en av haugene.

Forøvrig har det vært gjort en del løsfunn på kirkegården på Egge. Her har det trolig vært gravhauger før området ble tatt i bruk til kirkegård.

Samlebildet av løsfunn på Egge kirkegård viser øverst et tveegga sverd, og nederst fra venstre ser vi ei saks, ei jernstang, ei klinknagle, et ljåblad og en gjenstand av jern med lenke.

Det andre bildet viser ei skålspenne som er funnet på kirkegården.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei