tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Arkeologene graver ut en haug

Foto av gravhaug 19 - Foto: Steinar Ressem
Foto av gravhaug 19 - Foto: Steinar Ressem

Vi skal se nærmere på den haugen der det er gjort funn fra vikingtida, en ganske liten rundhaug på sørsida av fylkesvegen der det tar av en veg sørover. Opprinnelig har haugen vært 9 m i diameter. Haugen ble undersøkt i 1982, etter at den ble skadd under graving av ei kabelgrøft i 1978.

Det ble gjort svært rike funn i haugen. Her hadde det for en gangs skyld ikke vært gravrøvere tidligere, antagelig fordi haugen har vært så liten at gravrøvere ikke har regna med å finne noe særlig her.

Den døde mannen i grava var blitt lagt i en båt og brent. Fordi båten ble brent, vet vi ikke noe om hvor stor den har vært. Bare jernnaglene ble igjen av båten, og de ble samla og lagt sammen med resten av gravgodset.

Den døde hadde fått med seg full våpenutrustning og mange andre gjenstander han kunne få bruk for på den lange reisa i dødsriket og etter at han var kommet fram til Valhall eller Hel.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei