tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt på Hegge og Tingvoll

Løytnant L D Klüvers kart over fornminner på Egge/Hegge fra 1815
Det gamle gravfeltet på Hegge fra eldre jernalder lå langs vegen fra Egge til Steinkjerelva, mens gravfeltet fra yngre jernalder lå i området rundt Tingvoll.

I 1774 beskriver G. Schønning fornminnene på Hegge gård, medregna Tingvollområdet, som hørte til gården. Han nevner 12 fornminner, men det må ha vært flere enn dem han omtaler.

På Klüwers tegning fra 1815 er det tegna inn 3 skipssetninger, 3 bautasteiner og mange gravhauger, både rundhauger, langhauger og stjerneforma eller Y-forma hauger.

Det har til sammen vært over 20 fornminner fra yngre jernalder i området, men i dag er bare den enslige skipssetninga på Tingvoll igjen av dem.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei