tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinsetninga på Tingvoll

Steinsetninga på Tingvoll - Foto: Rolf Andersen

På Tingvoll står det et gravminne i form av ei steinsetning. Dette gravminnet ble trolig reist i vikingtida og er av en type som gjerne kalles skipssetning.

Steinene står plassert på to rekker som nærmer seg hverandre mot endene, slik at det minner om omrisset av et skip. På tegninga som Klüwer laga tidlig på 1800-tallet, ser vi at steinsetninga på Tingvoll har vært større enn i dag . Det ser også ut til at det mangla en del steiner alt på Klüwers tid.

Andre steder i landet er det funnet graver under slike skipssteinsetninger, men på Tingvoll er det ikke funnet noen grav. Derfor er det mest sannsynlig at skipssetninga på Tingvoll er reist til minne om en høvding eller et skip som aldri kom heim fra ei reise.

Båtbegravelser var vanlig i yngre jernalder, og det hadde nok sammenheng med at folk den gangen tenkte seg at de døde måtte reise over vatn i dødsriket, og da var det godt å ha en båt. Skipssetninga på Tingvoll kan ha symbolisert det skipet som den døde skulle reise med i dødsriket.

Navet Tingvoll kommer av at Schøning, og flere med han, trodde at steinsetninga hadde vært et tingsted, men der tok de nok feil.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei