tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfeltet på Helge

Klüwer tegna feltet tidlig på 1800-tallet slik det så ut da det ennå var ganske urørt.

I dag er mye av gravfeltet på Helge, det hellige eidet, ødelagt, men ennå står det igjen en del gravhauger og bautasteiner og vitner om det store gravfeltet som trolig ble brukt av flere gårder i området.

Muren på tegninga har kanskje hatt en eller annen rituell funksjon, men dette vet vi ingenting om. Vi kjenner heller ikke til funksjonen steinkretsen vest for bautasteinene hadde, men vi kan regne med at den enten markerer ei grav eller at den ble brukt under gudsdyrkinga.

Det er gjort en del funn fra yngre jernalder i området. Blant anna er det funnet fragment av et spannforma leirkar ved Byaelva, en spydspiss med en bjørnefigur på falen og fragment av et sverd og to glassperler på By og fire jernbarrer og et knivblad på Helge.

leirkar

jernbarrer

knivblad

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei