tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skei er “skille”

Flyfoto av Skeifeltet - Foto: Einar Sandvik.
Flyfoto av Skeifeltet - Foto: Einar Sandvik.

Hovedbetydninga av navnet Skei er “skille” og kommer mest sannsynlig av at det var et vegskille på stedet. Arkeolog Stenvik, har undersøkt gårdene som heter Skei andre steder og funnet ut at alle ligger ved eldgamle vegkryss. Det finnes 7 Skei-gårder i Nord-Trøndelag.

At stedsnavnet Skei skulle komme av det norrøne ordet for kappestrid, slik det ofte er blitt hevda, er trolig feil, sjøl om det nok kunne hende at folk drev med kappleik når de var samla ved vegkrysset og gravfeltet. Det er i alle fall store flater rundt gravfeltet som kunne egne seg til kappestrid.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei