søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
 
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Ringtunet på Skei

Snitt av hustuft fra ringtunet på Skei - Foto: Einar Sandvik

Det kan ha vært åtte hus i dette ringtunet. Tallet er litt usikkert, fordi det går vei gjennom tvers gjennom anlegget. Bildet viser et snitt gjennom ei av hustomtene fra ei arkeologisk utgravning her. På bildet kan vi skimte spor etter stolper som har båret taket. Alle husa har hatt åpning inn mot et tun i midten. Vanlige bolighus hadde rom for husdyr i den ene halvdelen, men det er ikke funnet spor etter husdyr ringtun-husa, så dette har neppe vært vanlige boliger.

I området rundt ringtunet er det funnet mange kokegroper som vitner om at det her har vært laga mat til mange personer.

På Heggstad i Verdal og på Værem i Grong er det også funnet ringtun, men ellers er det funnet flest slike anlegg langs kysten her i landet.

I Sørvest-Norge ser ringtuna ut til å ha gått ut av bruk før 400, mens noen ringtun ser ut til å ha blitt brukt fram til 900-tallet i Nord-Norge.

Hva slags funksjon har husa hatt?

Ei forklaring kan være at det har vært kaserner for soldatene til en lokal høvding og at husa er plassert i ring for å lette forsvaret av leiren. Plassering av ringtunet ved et vegkryss kan også ha hatt strategiske årsaker.

En nyere teori er at husa har vært overnattingssted i forbindelse med tingsamlinger. De åtte husa kan ha vært losji for hver sin tingkrets. Antallet hus har variert ved de ulike ringtuna rundt omkring i landet har variert, og ser ut til å stemme overens med antall tingkretser i de aktuelle områdene. Dateringene av ringtunanlegga skaper litt problemer med hensyn til denne siste teorien.

Yngre jernalder
Egge
Egge gård
Hovet på Mære
Trond Haka
Olve
Kalv Arneson
Gravfelt III på Egge
Arkeologene graver ut en haug
Høvdinggrav?
Bautastein
Gravfelt på Hegge og Tingvoll
Gravfunn på Tingvoll
Arkeologene åpner ei grav
Steinsetninga på Tingvoll
Gravfeltet på Helge
Helgefeltet
Gravfeltet på Skei
Skei er “skille”
Gravrøysene på Skei
Funn
Bautasteiner
Ringtunet på Skei