tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinalderboplassen i Våttåbakken

Forfatter: Einar Sandvik

Bautaen i Våttåbakken - Foto: Steinar Ressem


Boplassen i Våttåbakken ligger nord for Steinkjer sentrum. Bildet viser bautaen som ble satt opp på 1920-tallet omtrent på det stedet der boplassen ble funnet i 1860. Da bautaen ble reist var det vanskelig å finne ut nøyaktig hvor boplassen ble funnet 60 år tidligere, og sannsynligvis lå boplassen noen meter høyere oppe i bakken enn stedet der bautaen står. På den tida da boplassen var i bruk, må stranda ha vært like nedafor bautaen.

Som kartet viser, lå boplassen i bakken opp mot Eggehvammen like ovafor gamle E6 og jernbaneskjæringa, ca 30 m over havet.

Trolig lå boplassen omkring 5 m over havet den gangen den var i bruk, og det betyr at havnivået da må ha vært omkring 25 m høyere enn i dag. Det vil altså si at det bodde folk på dette stedet i den siste delen av yngre steinalder.

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen