tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hvordan levde de?

Kartgrunnlag: Statens kartverk
Kartgrunnlag: Statens kartverk

Boplassen lå lunt til på et nes ved et trangt sund inn mot Reinsvatnet, Fossemvatnet og Snåsavatnet som på den tida fremdeles var ei arm av Trondheimsfjorden. Gjennom sundet må det ha vært sterk tidevannsstrøm og mye skjell og fisk. Klimaet var varmere enn i dag, så det var nok gode forhold for østers i sundet.

De som bodde i Våttåbakken i yngre steinalder, må ha sanka mye skjell, det er funnet mye av det på boplassen. Ellers levde de nok av fiske og jakt. De kan ha hatt husdyr, for nordboerne var begynt å holde husdyr i yngre steinalder. I alle fall hadde de hund.

Det er ikke funnet spor etter hus, så de som bodde her, har antagelig bodd i telt. Både klær og telt var nok laga av skinn. Akvarellen viser hvordan boplassen i Våttåbakken kan ha sett ut.

Redskapene de brukte, var laga av stein , horn, bein og tre. Folk hadde lært seg teknikken med å slipe til redskaper i yngre steinalder, og mange av redskapene var laga av skifer, et steinslag som egner seg godt for sliping.

De ser ut til at de døde ble gravlagt på boplassen.

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen