tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Når ble boplassen oppdaga?

Zieglers kroki fra 1871
Zieglers kroki fra 1871

Boplassen ble oppdaga i 1860 under arbeid hos en av husmennene under Egge. Premierløytnant Ziegler på Hegge og K. Rygh, som var bestyrer for oldsakssamlinga ved museet i Trondheim, undersøkte boplassen sommeren 1861. Funnet var viktig for arkeologien, fordi dette var det første funnet av en steinalderboplass i Norge. Nå fikk en bevis for at det hadde bodd folk i Norge så tidlig etter den siste istida.

På tegninga som Ziegler laga senere, er steinalderboplassen inntegna og kalt for en “kjøkkenmødding”.

Funnstedet ble seinere markert med en bauta.

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen